Zakład Sprzętu Elektrotechnicznego "ELPOR" S.A. powstał w 1929r. na terenie byłej kopalni "NOWA PRZEMSZA". Początkowo przedsiębiorstwo nosiło nazwę: Spółka Akcyjna "ELEKTROPORCELANA", której główną działalność stanowiła produkcja porcelany elektrotechnicznej (korki do butelek, fajki, słoiki, cokoły, oprawki itp.)

Po wojnie w 1946r. Zakład został upaństwowiony i rozpoczął montaż sprzętu instalacyjnego(oprawy oświetleniowe, gniazda bezpiecznikowe, wkładki topikowe) oraz produkcję porcelany technicznej i instalacyjnej.

W 1973r. Zakład wszedł w skład przedsiębiorstwa wielozakładowego pod nazwą Południowe Zakłady Przemysłu Elektrotechnicznego z siedzibą w Czechowicach Dziedzicach Zakład Nr 3 w Mysłowicach i kontynuował wcześniejszą działalność.

W późniejszym czasie Zakład się usamodzielnił i do 1999r nosił nazwę Mysłowickie Zakłady Sprzętu Elektrotechnicznego "POLAM-ELPOR".

15. XII 1999r. w wyniku prywatyzacji firma przekształciła się w Spółkę Akcyjną o nazwie: Zakłady Sprzętu Elektrotechnicznego "ELPOR" S.A. Utrzymano wcześniejszy asortyment produkcji. Nadal Zakład jest producentem wkładek topikowych, gniazd bezpiecznikowych, opraw porcelanowych, bezpieczników do zabezpieczenia diod i tyrystorów, bezpieczników napowietrznych i złączek tablicowych.

12. VI 2007r. przedsiębiorstwo zostało sprzedane osobie prywatnej i kontynuuje działalność pod nazwą "Metalpol" oddział "Elpor"

Od 1. V 2020r. firma kontynuuje działalność pod nazwą "Elpor Mysłowice".

Realizacja: www.InnyWymiarStron.pl